NP: Dispositivo especial de tráfico nos accesos a Vigo polo acendido das luces de Nadal

NP: Dispositivo especial de tráfico nos accesos a Vigo polo acendido das luces de Nadal