NP: O tráfico na AP-9 continúa a reducirse: baixa un 84% na primeira semana de abril

NP: O tráfico na AP-9 continúa a reducirse: baixa un 84% na primeira semana de abril