NP – O tráfico na AP-9 continúa a reducirse- baixa un 84% na primeira semana de abril