O xuíz rexeita as pretensións do Fiscal polas obras de Rande

 

25.02.2020.

O Xulgado do Mercantil nº 1 de Pontevedra desestimou as pretensións do Ministerio Fiscal contra Autopistas del Atlántico (Audasa), concesionaria da AP-9, por mor das obras de ampliación da ponte de Rande. A Fiscalía consideraba que estas supuxeron “graves incidencias no tráfico”, pero a sentenza establece que a súa execución no xerou demoras superiores a “1 ou 2 minutos na case totalidade do tempo no que se prolongaron” e non implican “unha falta de cumprimento das obrigacións da concesionaria”. O xuíz sinalou que o tempo de incidencias é inferior ao 0,3% do suxerido pola Fiscalía, que se extendou a todo o periodo dos traballos (do 27 de febreiro de 2015 a xuño de 2018) e centraas exclusivamente nun tramo de menos de 3 quilómetros de lonxitude.

A ampliación de 4 a 6 carrís da ponte de Rande non obedeceu a “ningún capricho banal de Audasa nin do enton Ministerio de Fomento (agora Ministerio de Transportes)”, senón que viu motivada pola “necesidade de adaptar o tramo da AP-9 ás circunstancias actuais do tráfico rodado que circula por esa ruta”, según explica o texto de sentenza.

A sentenza, que ademais recoñece a intervención do Ministerio de Transportes en favor da concesionaria no proceso, establece que “as pequenas perturbacións que poidan resultar desa circunstancia” non poden ser consideradas “automaticamente como incidencias que afecten dun xeito relevante á circulación por una autoestrada”, indica.

O fallo lembra que o índice de siniestralidade no tramo afectado reduciuse nun 30% en relación co ocurrido nos anos inmediatamente anteriores e as condicións de seguridade “no se viron reducidas, senón ao revés”, detalla. “En resumen, non podemos estimar que a conducta de Audasa, consistente en cobrar íntegramente a peaxe aos usuarios do tramo da ponte de Rande, durante o periodo no que se realizaron obras nesa zona constituíse, en xeral, unha práctica abusiva”. “O habitual na AP-9 durante los anos que duraron as obras, según resulta das probas practicadas, era que as repercusións sobre o tráfico rodado fosen mínimas, de tal modo que solamente solían implicar demoras de nunca máis de dous minutos, respecto ao tempo que normalmente se emprega para desprazarse entre os diversos tramos de carreteira que enlazaban co da ponte de Rande”.

O xulgado tampouco estima procedente as condenas solicitadas polo Ministerio Fiscal relativas a unha indemnización por danos y prexuizos, salvo casos particulares dalgúns usuarios concretos “que poidan acreditar telos sufrido”, según indica a sentenza xa que non se demostrou no proceso que ningunha das incidencias causara demoras superiores a 17 minutos. A meirande parte delas xerou retrasos bastante inferiores. Audasa decidirá nos próximos días se interpón recurso de apelación ante a sentenza do Xulgado do Mercantil nº1 de Pontevedra.