O tráfico na AP-9 diminúe un 42% en marzo tras as medidas do Goberno

6.04.2020.

O tráfico conxunto de todos os tramos da Autoestrada do Atlántico reduciuse un 42,48% en marzo en comparación co mesmo mes do ano pasado, pasando dos 22.125 vehículos diarios a 12.727, como consecuencia do decreto de estado de alarma pola crise do coronavirus do 14 de marzo.

A diminución da intensidade media diaria (IMD) é un 42,08% inferior á de febreiro, cando se rexistraron 21.974 vehículos ao día, e un 39,07% menor que a de xaneiro, con 20.888 vehículos.

En comparación co conxunto de 2019, a IMD de marzo supón unha caída dun 47,85% do número de vehículos diarios que transitan pola AP-9.

Mantemento da calidade do servizo na autoestrada

O persoal de mantemento da Autoestrada do Atlántico traballa desde o 27 de marzo de maneira preferente en labores de atención á vialidade invernal, centro de control e seguridade de túneis, en cumprimento da medida gubernamental para extremar ao máximo a prevención de posibles contaxios.

A pesares da forte caída da actividade, a empresa concesionaria (Autopistas del Atlántico SA) mantén operativa a estrutura necesaria para manter o servizo en condicións de seguridade e calidade, así como as medidas para velar polo coidado e a seguridade dos seus traballadores, e a día de hoxe non pediu ningún tipo de compensación ao Estado polas restricións de tráfico nin solicitou expedientes de regulación temporal de emprego.

Para seguir garantindo a actividade, os profesionais de Audasa que teñen a posibilidade de facelo operan en teletraballo e mantéñense as brigadas de obras para reparacións e emerxencias esenciais, ademais dos servizos de atención aos clientes nas áreas de peaxes e servizos centrais.

Os métodos preferentes de pago nas peaxes da AP-9 continúan a ser a tarxeta bancaria e contactless e o sistema de telepeaxe, co mantemento de persoal de apoio aos condutores por se fose necesario, e seguen activos os equipos que velan pola seguridade dos usuarios.

Que debo facer se teño que desprazarme en coche?

30.03.2020.

O estado de alarma decretado polo goberno de España ante a crise do coronavirus limita a libre circulación de todos os cidadáns e, polo tanto, tamén os desprazamentos en coche. As únicas situacións permitidas para saír da casa son basicamente para ir e voltar do traballo, acudir ao hospital ou centro sanitario, mercar alimentos, medicamentos, produtos farmacéuticos e de primeira necesidade, ou dar asistencia ou coidado a maiores, menores, persoas dependentes, persoas con discapacidade ou especialmente vulnerábeis. Tamén para cargar combustíbel en gasolineiras ou estacións de servizo.

É recomendábel viaxar só. O goberno vén de posibilitar que viaxe máis dunha persoa en cada vehículo, pero como máximo unha por fila de asentos. As únicas excepcións son para acompañar a menores, persoas con discapacidade, maiores ou se existe unha causa xustificada. Incumprir esta norma de confinamento ditada polas autoridades poderá supor unha sanción económica.

Como só se pode viaxar por un motivo de forza maior, é necesario levar consigo algún documento que o verifique: un certificado da empresa se é por motivos laborais ou o recibo da compra se foi para mercar alimentos ou outros produtos.

Non é obrigatorio o uso de mascarillas ou guantes, pero sí lavar as mans con frecuencia. Isto é especialmente necesario antes e despois de utilizar o coche. Tamén é recomendábel desinfectar elementos como o volante, o cadro de mandos, o cambio de marchas, a radio, etc. Segundo a Organización de Consumidores e Usuarios (OCU) débese empregar unha solución que conteña como mínimo un 70% de alcohol. Tamén é suficiente con auga e xabón. É importante unha boa ventilación do vehículo. Como nos lembra o Servizo Galego de Saúde (Sergas), hai que tusir ou espirrar sobre un pano de papel e tiralo inmediatamente; se non tes un pano, tuse ou espirra sobre o brazo para evitar o contacto coa man.

Autopistas del Atlántico fronte ao coronavirus

30.03.2020.

Diante da situación excepcional que vivimos coa propagación da pandemia do Coronavirus (Covid-19), en Autopistas del Atlántico puxemos en marcha un plan para facer todo o posible na loita contra a expansión do Covid-19.

 1. Dispositivo especial para frear a propagación. Boa parte dos nosos empregados traballan xa dende as súas casas e veñen de tomarse medidas especiais cos profesionais considerados nos grupos de risco. Reducimos e redistribuimos o número de integrantes de cada equipo, especialmente os que traballan na vía. Pechamos os espazos comúns das nosas instalacións como salas de reunión, comedores, vestiarios, etc.
 2. Fomentamos a utilización da telepeaxe e as tarxetas bancarias. Reducimos o contacto entre persoas, especialmente entre os usuarios e os técnicos das cabinas de peaxe, e evitamos a propagación do Covid-19. O persoal de cabina estará para asistir a aqueles usuarios que o precisen.
 3. Manter en perfecto estado a AP-9. Mantemos operativos todos os equipos necesarios para a seguridade dos viaxeiros que circulan pola autoestrada. O noso centro de control segue en funcionamento as 24 horas do día.
 4. Atención 24 horas no teléfono de atención a emerxencias: 900 816 238.
 5. Intentamos resolver as túas dúbidas:
  1. Pode ir máis dunha persona no coche? É recomendable non viaxar e, de ter que facelo, facelo só. Permítese unha persoa por cada fila de asentos. As únicas excepcións son o acompañamento de menores, as persoas con discapacidade ou maiores ou a existencia dunha causa xustificada. Incumprir esta norma de confinamento ditada polas autoridades poderá supor unha sanción.
  2. Teño que levar un certificado especial cando me desprazo ao traballo? Cómpre levar un certificado que nos debe proporcionar a empresa onde traballamos.
  3. Que sancións poden impoñerme por incumprir o illamento e desprazarme en coche? O estado de alarma contempla sancións económicas a partir dos 100 euros.
  4. Están activas as áreas de servizo? É posible repostar nelas? E mercar cousas? As gasolineiras están abertas as 24 horas con autoservizo e pódese repostar. Nas áreas de servizo é posíbel mercar produtos básicos, pero non se pode acceder ao interior, como medida preventiva. Ademais, procedeuse á instalación de baños químicos no exterior.
  5. Podo pagar na peaxe con moedas? Si, pero recoméndase a utilización do sistema de telepeaxe ou pagar con tarxeta para evitar posíbeis contaxios.
  6. Podo determe nas zonas de descanso? Sí, pero non é recomendábel. As viaxes han de realizarse estritamente por causas de índole necesaria.

 

Medidas para evitar contaxios de coronavirus na Ap-9

13.03.2020.

Autopistas del Atlántico (Audasa) establece dende hoxe as vías automática e dinámica como formas de pagamento preferente nas peaxes da Autoestrada do Atlántico Ap-9 –un sistema que permite, ademais da telepeaxe, o abono con tarxeta bancaria, o abono con tarxeta mediante a tecnoloxía contactless ou en efectivo a través das máquinas habilitadas, que inclúen a posibilidade da devolución do importe–, e mantén a presenza de persoal de apoio para asistir aos condutores en caso de necesitalo. A medida foi adoptada como método preventivo fronte á expansión do coronavirus para a protección dos profesionais da autoestrada e de todos os usuarios.

A resolución foi aprobada conxuntamente co comité de empresa da concesionaria galega tras informar á inspección do Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en Galicia.

Audasa mantén activos a todos os efectivos de conservación, seguridade e de atención aos usuarios. Tamén permanecen sen cambios os equipos que aseguran a vialidade invernal da infraestrutura viaria e os traballadores do centro de control. A concesionaria galega contempla que parte do persoal da súa sede central poida teletraballar.

Seguindo en todo momento as directrices do Goberno de España, Autopistas del Atlántico continuará traballando para garantir o correcto funcionamento da Ap-9 e manter a calidade dos seus servizos aos usuarios.

 

O xuíz rexeita as pretensións do Fiscal polas obras de Rande

 

25.02.2020.

O Xulgado do Mercantil nº 1 de Pontevedra desestimou as pretensións do Ministerio Fiscal contra Autopistas del Atlántico (Audasa), concesionaria da AP-9, por mor das obras de ampliación da ponte de Rande. A Fiscalía consideraba que estas supuxeron “graves incidencias no tráfico”, pero a sentenza establece que a súa execución no xerou demoras superiores a “1 ou 2 minutos na case totalidade do tempo no que se prolongaron” e non implican “unha falta de cumprimento das obrigacións da concesionaria”. O xuíz sinalou que o tempo de incidencias é inferior ao 0,3% do suxerido pola Fiscalía, que se extendou a todo o periodo dos traballos (do 27 de febreiro de 2015 a xuño de 2018) e centraas exclusivamente nun tramo de menos de 3 quilómetros de lonxitude.

A ampliación de 4 a 6 carrís da ponte de Rande non obedeceu a “ningún capricho banal de Audasa nin do enton Ministerio de Fomento (agora Ministerio de Transportes)”, senón que viu motivada pola “necesidade de adaptar o tramo da AP-9 ás circunstancias actuais do tráfico rodado que circula por esa ruta”, según explica o texto de sentenza.

A sentenza, que ademais recoñece a intervención do Ministerio de Transportes en favor da concesionaria no proceso, establece que “as pequenas perturbacións que poidan resultar desa circunstancia” non poden ser consideradas “automaticamente como incidencias que afecten dun xeito relevante á circulación por una autoestrada”, indica.

O fallo lembra que o índice de siniestralidade no tramo afectado reduciuse nun 30% en relación co ocurrido nos anos inmediatamente anteriores e as condicións de seguridade “no se viron reducidas, senón ao revés”, detalla. “En resumen, non podemos estimar que a conducta de Audasa, consistente en cobrar íntegramente a peaxe aos usuarios do tramo da ponte de Rande, durante o periodo no que se realizaron obras nesa zona constituíse, en xeral, unha práctica abusiva”. “O habitual na AP-9 durante los anos que duraron as obras, según resulta das probas practicadas, era que as repercusións sobre o tráfico rodado fosen mínimas, de tal modo que solamente solían implicar demoras de nunca máis de dous minutos, respecto ao tempo que normalmente se emprega para desprazarse entre os diversos tramos de carreteira que enlazaban co da ponte de Rande”.

O xulgado tampouco estima procedente as condenas solicitadas polo Ministerio Fiscal relativas a unha indemnización por danos y prexuizos, salvo casos particulares dalgúns usuarios concretos “que poidan acreditar telos sufrido”, según indica a sentenza xa que non se demostrou no proceso que ningunha das incidencias causara demoras superiores a 17 minutos. A meirande parte delas xerou retrasos bastante inferiores. Audasa decidirá nos próximos días se interpón recurso de apelación ante a sentenza do Xulgado do Mercantil nº1 de Pontevedra.

 

 

O tráfico da AP-9 medra en 2019 ata os 24.405 vehículos

 

07.02.2020.

O tráfico global da Autoestrada do Atlántico (AP-9) aumenta un 1,54% en 2019, ata os 24.405 vehículos, segundo os datos publicados polo Ministerio de Fomento. A Intensidade Media Diaria (IMD) da autoestrada supera os 24.036 vehículos que transitaron pola autoestrada en 2018, un crecemento que se sitúa no 1,8% no caso dos tramos con peaxe e nun 0,24% nos libres de peaxe. O 92% dos tránsitos realízase en vehículos lixeiros.

A evolución do tráfico da Autoestrada do Atlántico mantense 3,06 puntos por debaixo do sector, a pesar de situarse por riba do doutras vías como Montmeló-La Junquera, León-Campomanes ou Segovia-San Rafael. A IMD estatal media en 2019 é de 20.554 vehículos, polo que a AP-9 sitúase un 8,7% por riba da mesma

O tramo da AP-9 que máis medra en 2019 é o que une Baiona e Tui, cun 21,41%, seguido de O Porriño-Tui (+16,24%) e Rebullón-O Porriño (+4,20%). A ponte de Rande, cunha circulación de 59.898 vehículos diarios sitúase entre os máis destacados da autoestrada galega cun aumento do 3,33% respecto ao ano anterior.

As viaxes entre as localidades con maior poboación tamén aumentan, cun crecemento do 2,86% entre Santiago e Pontevedra; un 2,08% entre Pontevedra e Vigo; e un 0,11% entre A Coruña e Ferrol. A conexión entre A Coruña e Santiago rexistra un descenso do 0,13%. 

A metade das viaxes, gratis para os usuarios

A autoestrada galega, baixo a titularidade do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, supera en 2019 as 99.433.988 viaxes, das que o 48% son gratuítas. Os percorridos pola Autoestrada do Atlántico na contorna da Coruña, Pontevedra, Santiago ou Vigo son gratuítos, así como os tramos O Morrazo-Vigo e A Barcala-A Coruña. Esta cifra acada o 51% tendo en conta o tramo con desconto Pontevedra-Vigo, cuxo regreso é gratuíto para vehículos lixeiros se a viaxe de ida e volta se leva a cabo no mesmo día (agás domingos e festivos) e se abona co sistema VIA-T.

O 59,1% dos tránsitos pola AP-9 abónanse con sistemas de telepeaxe; o 20,5%, con tarxetas bancarias; e o 20,4%, en efectivo. Autopistas del Atlántico (Audasa), concesionaria da autoestrada entre Ferrol e a fronteira portuguesa, financia o 25% no retorno aplicable a vehículos lixeiros que realicen a viaxe de ida e volta no mesmo día (a excepción dos domingos e festivos) e idéntico tramo. Pola súa parte, o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, cunha aportación de 7,2 millóns de euros en 2019, financia a gratuidade da peaxe para A Barcala-A Coruña e O Morrazo-Vigo.

Rande, 17 meses nun minuto

25.09.2019. O 30 de decembro de 2017 inaugurouse a ampliación da ponte de Rande, tras 17 meses de obras (entre agosto de 2016 e decembro de 2017), que se realizaron polo exterior dos piares sen afectar á estructura orixinal da ponte. A ponte que cruza a ría de Vigo mantívose aberta á circulación durante todo o periodo de obras, incluso soportando un tráfico un 4% superior ao de anos anteriores.

A ampliación da ponte de Rande foi recoñecida coma a segunda Mellor Estructura (Outstanding Structure Award u OSTRA polas súas siglas en inglés) do mundo en 2019, no premio outorgado pola Asociación Internacional de Pontes e Enxeñaría Estrutural (IABSE). A ampliación tamén recibiu en abril de 2019 o Premio ITS 2019 e o Premio Acueduto de Segovia, pola súa coordinación do tráfico e respecto ao medio ambiente durante as obras, respectivamente. A ponte de Rande, construida por Autoestradas do Atlántico SA cunha inversión de 192 millóns de euros na súa ampliación, converteuse na infraestrutura moderna máis premiada en Galicia.

Clica no vídeo para ver 17 meses da súa obra de ampliación nun minuto.

 

Rande, recoñecida en México como Proxecto Excepcional do Ano

Título: Rande_181114_05 | Autor: Alberto Vázquez Fernández

 

08.09.2019. A ponte de Rande suma un galardón máis á súa lista de recoñecementos nacionais e internacionais e recibe o premio FIDIC 2019 (Federación Internacional de Enxeñeiros Consultores, polas súas siglas en inglés) como Proxecto Excepcional do Ano, pola súa obra de ampliación. O premio foi entregado hoxe en Cidade de México durante a cea de gala do Congreso Internacional de Infraestruturas 2019.

A candidatura da ponte de Rande competiu con outros 55 proxectos de todo o mundo e resultou seleccionada xunto a 21 proxectos para recibir o Premio ao Mérito e optar ao Premio Proxecto Excepcional do Ano, que finalmente se resolveu en favor da ampliación da ponte que cruza a ría de Vigo e da liña de ferrocarril de alta velocidade entre Xi’an e Chengdu (China).

Os premios FIDIC recoñecen a excelencia e as mellores prácticas no sector da construcción e infraestruturas. A Federación Internacional de Enxeñeiros Consultores (FIDIC) é o organismo internacional que reúne as asociacións nacionais de enxeñeiros consultores de máis de 100 países en todo o mundo e representa a máis de 400 empresas de enxeñaría e máis dun millón de enxeñeiros. Tecniberia (Asociación Española de Empresas de Enxeñaría, Consultoría e Servizos Técnolóxicos) é a asociación española que forma parte de FIDIC a nivel internacional.

A ponte de Rande acada en agosto o seu máximo histórico de tráfico con 2,2 millóns de vehículos

Título: Iluminando la Ría de Vigo | Autor: José Manuel Folgueira Vázquez

 

22.09.2019. A ponte de Rande marcou en agosto de 2019 un novo récord histórico de tráfico, con con 22,3 millóns de vehículos e unha intensidade media diaria (IMD) de 71.914 vehículos. A cifra é un 1,2% superior a agosto de 2018 e un 4,7% máis de tráfico que en agosto de 2017, xusto antes de concluir as obras de ampliación en dous carrís máis.

O anterior máximo mensual da Autoestrada do Atlántico tamén se rexistrou no mes de agosto e no tramo da ponte de Rande: corresponde a 2007, con 71.588 vehículos. O ano con menor tráfico en agosto na ponte de Rande rexistrouse en 2012, con 60.889 vehículos/día.

Durante 2018 e 2019, anos de pleno funcionamento da ponte, Rande foi incrementando o seu tráfico con respecto a anos anteriores. En 2018 a IMD anual do tramo sitouse na súa cifra máis alta en 8 anos, con 57.965 vehículos/día. A ampliación da ponte de Rande é unha das mellores obras de enxeñería e tráfico españolas, reconocida cos principais premios internacionais. Este mes recibiu o seu último galardón e Nova York, ao ser distinguida como a segunda mellor ponte do mundo polas organizacións especializadas IABSE e OSTRA.

Autoestradas do Atlántico renova 5 accesos da circunvalación de Vigo en 10 noites

14.09.2019. Autoestradas do Atlántico mellora 5 accesos na circunvalación de Vigo, coa renovación do firme nos enlaces de Puxeiros e Teis. A concesionaria da Autoestrada do Atlántico realizará as obras pola noite, nas noites de menos impacto no tráfico, entre o domingo 15 de setembro e o mércores 2 de outubro. As obras, desvíos e modificacións da circulación están coordenadas pola Dirección General de Tráfico (DGT) e a Dirección General de Carreteras (DGC), xunto con Autoestradas do Atlántico.

As obras de renovación comezarán na noite de mañá domingo 15 no enlace de Puxeiros (entre as 00.00 horas e as 6.00h do luns), co corte do ramal de entrada á AP-9 sentido Teis para o tráfico procedente da A-55 dende O Porriño; a noite do luns 16, cortarase o ramal de entrada á AP-9 dirección VG-20 para o tráfico procedente da A-55 dende O Porriño; e a madrugada do martes 17 será o turno do ramal de saída da AP-9, para o tráfico procedente de Teis dirección A-55 Vigo.

A madrugada do domingo 22 ao luns 23 (de 00.00 horas a 6.00h do luns) córtase o ramal de saída da AP-9 para o tráfico procedente de Puxeiros con dirección Vigo; anoite do luns 23 ao martes 24 (de 22.00 horas do luns a 6.00h do martes) córtase o ramal de saída da AP-9 para o tráfico procedente de Puxeiros con dirección Vigo; a madrugada do martes 24 ao mércores 25 (de 22.00 horas do martes a 6.00h do mércores) córtase o ramal de saída da AP-9 para o tráfico procedente de Puxeiros con dirección Vigo. Do 22 ao 25 estará cortada a saída de Puxeiros cara Vigo. A noite do mércores 25 ao xoves 26 (de 22.00 horas do mércores a 6.00h do xoves), córtase o ramal de entrada da AP-9 para o tráfico procedente de Vigo con dirección Puxeiros. A oite do xoves 26 ao venres 27 (de 22.00 horas do xoves a 6.00h do venres) córtase o ramal de entrada da AP-9 para o tráfico procedente de Vigo con dirección Puxeiros; a noite do luns 30 ao martes 31 (de 22.00 horas do luns a 6.00h do martes) córtase o ramal de entrada da AP-9 para o tráfico procedente de Vigo con dirección Puxeiros. Do 25 ao 27 e do 30 ao 31 estará cortado o ramal Vigo-Puxeiros.

En outubro, a noite do martes 1 ao mércores 2 (de 22.00 horas do luns a 6.00h do martes) córtase o ramal de saída da AP-9 para o tráfico procedente de Puxeiros con dirección a Vigo. O 1 e 2 de outubro córtase de novo a saída de Puxeiros a Vigo para execución de xuntas.

Todos os cortes do tráfico produciranse en horario nocturno, entre as 24.00 h e as 6.00 horas (en noites de domingo a luns) e dende as 22.00 horas en días laborables. As obras e cortes inclúen o establecemento e sinalización de rutas alternativas en coordenación coa DGT e a DGC, que informarán delas nos paneis móbiles dispostos no entorno de cada tramo. As rutas poden consultarse tamén na páxina web da DGT.

Autoestradas do Atlántico renovará estes meses o firme de 13 kilómetros de vía na provincia de Pontevedra. A continuación, está previsto que a campaña de renovación do firme continúe na zona norte da autoestrada (A Coruña-Ferrol) ata finais de outubro, onde se renovarán 10,8 kilómetros de asfalto.

O plan de conservación, mellora e seguridade da Autoestrada do Atlántico para este ano supón unha inversión por parte de Audasa de 8 millóns de euros.