Vigo, unha cidade conectada

Vigo é unha cidade conectada pola Autoestrada do Atlántico. A cidade olívica mellorou os seus accesos dende a AP-9 pola ponte de Rande cun investimento de 191,6 millóns de euros realizado pola concesionaria da autoestrada, Autopistas del Atlántico SA (Audasa). A concesionaria ampliou tamén en 2018 a circunvalación de Santiago de Compostela. As ampliacións da ponte de Rande e circunvalación Santiago acadan un investimento conxunto de 281 millóns de euros.

O investimento realizado para a mellora dos accesos a Vigo inclúe a ampliación da ponte de Rande, que forma parte das 103 pontes e viadutos que compoñen a autoestrada nos seus 219,6 quilómetros de vía. A ponte de Rande xa se alza coma un dos fitos da enxeñería mundial, tratándose da primeira ampliación dunha ponte atirantada de gran luz, coa que obtivo un 40% máis de capacidade, ata os 6.400 vehículos por cada hora. A infraestrutura recibiu o premio Acueducto de Segovia de Obra Pública e Medio Ambiente e o premio ITS 2019 (Sistemas de Transportes Intelixentes, en inglés), á mellor obra do ano en España.

O tráfico na AP-9 medra un 16% nos últimos 5 anos

O tráfico na AP-9 medrou nos últimos 5 anos un 16%, o que supón que a Intensidade Media Diaria (IMD) pasou dun total de 20.658 vehículos (en 2013) a 24.036 vehículos (en 2018) de tráfico total da AP-9 (incluido viaxes gratuitas e circunvalacións gratuitas).

O tráfico da Autoestrada do Atlántico, que no último exercicio foi o máis elevado dende o ano 2011, está íntimamente ligado á actividade económica galega e a súa evolución. O máximo nivel de tráfico acadouse no 2007, con case 25.000 vehículos de IMD, entrando en fase descendente na recesión económica entre 2008-2013, e empezou a súa recuperación a partires do 2014. A estimación de Audasa é que o tráfico volva medrar en 2019.

Os tramos que máis incrementan a circulación están situados na provincia de Pontevedra, concretamente na área industrial de Vigo, entre O Rebullón-O Porriño (+54,12%) e entre O Rebullón-Tui (+52,35%). En 2019, o prezo da peaxe destes dous tramos é de 1,60 e 2,70 euros, respectivamente. Na provincia de A Coruña, o tramo cun maior incremento de tráfico é o Santiago leste-Santiago sur (+22%).

Na ponte de Rande, que cruza a ría de Vigo, a IMD medrou un 11% nos últimos 5 anos, mentres que durante a recesión económica (2008-13) sufriu unha caída do 15%. A autoestrada galega é gratuita entre O Morrazo e Vigo dende o 2007.

Premio ITS 2019 polo sistema de control de Rande

Autoestradas do Atlántico SA (Audasa) vén de ser recoñecida co Premio ITS 2019 en Infraestructuras pola implementación do seu sistema de control automatizado da ponte de Rande. A distinción tamén premia o “excelente” protocolo de colaboración establecido entre Audasa, a Dirección General de Tráfico (DGT) e o Ministerio de Fomento durante a realización das obras, o que permitiu unha coordinación para manter sempre aberto o tráfico na ponte en ambos sentidos de circulación.
ITS 2019 está concedido polo xurado da prestixiosa asociación ITS España (Sistemas Intelixentes de Transporte, nas súas siglas en inglés), unha organización internacional sen ánimo de lucro que procura xuntar ao sector público, privado e académico relacionado cos sistemas intelixentes de transporte. ITS recoñece a aposta da autoestrada galega pola innovación e a modernización das súas infraestruturas, que redunda nunha maior seguridade e comodidade para os seus usuarios. A concesionaria da AP-9 deseñou este sistema seguindo estándares intenacionais para garantir a máxima seguridade e operatividade, tanto na xestión cotiá como en situacións de emerxencia, xa que se trata dunha ponte pola que poden circular máis de 6.000 vehículos á hora.

A entrega do premio celebrouse onte no edificio da Casa Consistorial de Madrid, na xornada de clausura do XIX Congreso Español sobre Sistemas Inteligentes de Transporte.

162 cámaras de seguridade para actuar con rapidez

A Autoestrada do Atlántico dispón do maior centro privado de control de tráfico de Galicia, que procesa durante 24 horas as imaxes procedentes de 162 cámaras estratéxicamente instaladas no percorrido e accesos da AP-9 e de Autoestradas de Galicia. Do total das cámaras, 56 pertencen á DGT, 13 a Autoestradas de Galicia e 93 a Audasa. O servizo permite o control, vixilancia e seguridade da autoestrada, ademais do das AG-55 e AG-57, de Autoestradas de Galicia.

Audasa, empresa concesionaria da AP-9, destina anualmente 300.000 euros a un servizo audiovisual clave para o correcto funcionamento da autoestrada. A sala de control de Audasa está emprazada na Área de Seixurra, en A Coruña.

Dende o centro de control se acciona e coordina o protocolo que Autoestradas do Atlántico ten establecido para resolver tráfico, accidentes, avarías ou calquera outro contratempo. O tempo medio de chegada ao lugar preciso cando acontece un accidente é de 10 minutos.

Hoxe, por exemplo, un vehículo colisionou contra outro avariado na calzada da ponte de Rande. As brigadas de Audasa chegaron 12 minutos despois do sinistro, antes que as ambulancias e os bombeiros. Nesta mesma semana, o centro de control atendeu 202 incidiencias ao longo dos 219,6 quilómetros da vía galega.

Ademais da monotorización das imaxes ofrecidas en tempo real, o centro ten conexión permanente coa Garda Civil e o resto dos servizos vencellados á seguridade do tráfico (ambulancias, bombeiros, etc.) e con axencias metereolóxicas.

Audasa conta tamén cunha flota de máis de 50 vehículos perfectamente equipados para ofrecer unha primeira resposta a calquera incidencia.

Telepeaxe, o método de pagamento máis utilizado

Os medios de pago electrónico da AP-9 representan o 75% de facturación dos 144,1 millóns de euros da autoestrada, fronte ao 21% de tarifa abonada en efectivo. O pagamento con dispositivos de telepeaxe é o método máis destacado do 2018, posto que foi utilizado no 57% do pagamento, e obtivo un crecemento do 9,2% con respecto ao ano anterior. Os ingresos por esta vía de cobro aumentaron un 49% dende o ano 2011.

O pago con tarxeta aumentou un 5,8% en 2018 con respecto ao ano anterior. O pagamento en efectivo proseguiu en 2018 a súa tendencia á baixa, cun descenso do 8,1% no exercicio.

España, único país europeo que reduce a súa rede de peaxes

España é o único país de Europa que reduciu a súa rede de autoestradas de peaxe no último ano, xunto con Croacia (-0,6%), pasando de 4.404 km de rede de pago en 2017 a 3.174,1 km en 2018, o que supón un descenso do 6,8%. Esta cifra contrasta co resto da comunidade, onde a rede de pago medra ou mantense, como é o caso de Alemaña, (+232,2%), Portugal (+21%) ou Turquía (+9,2%), segundo os datos da Asociación Europea de Autopistas de Peaxe (Asecap) e Seopan.

O descenso débese á supresión da peaxe da AP-1 Burgos-Armiñón no mes de novembro, con 84,3 km de vía, e dos 3 km do Túnel de Sóller, en Baleares. Tamén deixaron de considerarse de pago algúns tramos libres, pero que estaban financiados polos que si tiñan peaxe, como as radiales 2, 3, 4 e 5 ou a AP-41 e a AP-36.

A redución prodúcese no medio do debate sobre a sostibilidade das redes de alta capacidade e a necesidade de que sexan de pago.

279 profesionais coidan diariamente da AP-9

Autoestradas do Atlántico SA (Audasa) conta cun plantel integrado por 209 profesionais, aos que hai sumar os 70 das empresas subcontratadas, como os 34 técnicos de Valoriza. Todos garanten a seguridade e o bo mantemento do vial. O 8% son profesionais de xestión e atención ao cliente; o 44% de atención aos servizos e cabinas de pago; e o 48% de obras e mantemento. O plantel profesional de Audasa sitúa á concesionaria galega entre as 3 autoestradas máis seguras de España (entre as que acadan niveis diarios de tráfico de entre 20.000 e 30.000 vehículos) cun índice de 0,11 en accidentes mortais, un 42% por debaixo da media española.

Durante 24 horas, os 365 días ao ano, o seu obxectivo é a seguridade dos usuarios da AP-9. Ao equipo profesional, súmanse a tecnoloxía e maquinaria, con 60 cámaras estratéxicamente emprazadas ao longo do vial; 2 centros de conservación en A Coruña e Pontevedra, que coordinan as labores dos equipos; e 50 vehículos, lixeiros e pesados, que se empregan para os traballos de conservación e preservación. No 2018, o investimento global da compañía adicado ao mantemento na autoestrada supera os 14,3 millóns de euros.

O coidado da autoestrada comeza dende o asfalto. O empregado na AP-9 mellora sustancialmente a adherencia do neumático e reduce o tempo de freada en situacións metereolóxicas adversas, especialmente por xeo ou chuvia, respecto ás vías convencionais. Ademais, o dos accesos a Vigo diminúe o ruido ata en 3 decibelios.

Récord de frío na AP-9: 5 de xaneiro en Sigüeiro

O termómetro rexistrou a pasada noite de Reis (5/01/2019) unha temperatura de -7,84 grados centígrados, un novo récord entre os datos metereolóxicos da AP-9. O dato rexistrouse no quilómetro 63, entre Sigüeiro e Santiago de Compostela. Os equipos de tratamento da viabilidade invernal, esparciron, con carácter preventivo, fundentes para evitar a aparición de xeo e garantir a circulación en condicións óptimas para a seguridade nunha das noites máis especiais do ano.

As accións de control das xeadas forman parte da campaña de viabilidade invernal que Audasa, sociedade concesionaria da autoestrada galega, desenvolve de novembro a marzo para acondicionar a vía para soportar todo tipo de inclemencias meteorolóxicas. Entre os meses de outubro de 2018 e febreiro de 2019 espalláronse 426.000 toneladas de fundentes, o que supuxo tratar 12.000 quilómetros equivalentes en 5 meses para evitar accidentes.

Nos meses de inverno realízanse tratamentos preventivos para garantir a viabilidade da autoestrada cando se contempla a caída de temperaturas na calzada e tratamentos curativos, encamiñados a resolver posíbeis deterioros da mesma. A actividade do equipo de mantemento, formado por 100 profesionais, é coordinada dende os centros de conservación, nos que se obtén información en tempo real dos institutos de meteoroloxía e se monitoriza a actividade da autoestrada a partir das 60 cámaras situadas ao longo dos seus 219,6 quilómetros.